ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา!

LDC เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนา LDC ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทันตแพย์

ทันตแพทย์

LDC กำลังมองหาทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทันตแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ LDC เพื่อรองรับการดูแลลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

ตำแหน่งทั่วไป

ผู้จัดการสาขา

ดูแลงานด้านการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ตามกลยุทธ์แก่ผู้รับริการ, ควบคุม ดูแลปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

ต้อนรับ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลการบริการตรวจรักษา พร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อ, รับ เลื่อน ยกเลิกการนัดของผู้ใช้บริการ รวมถึงการออกตรวจของทันตแพทย์, ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ จัดทำ ค้นหา เดินบัตร และจัดเก็บบัตร รวมถึงฟิล์ม X-ray

Management Trainee (ผู้จัดการฝึกหัด)

เรียนรู้การดูแลงานด้านการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ตามกลยุทธ์แก่ผู้รับบริการ, ควบคุม ดูแลปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ช่วยงานข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการตรวจรักษาและบำบัดทางทันตกรรมแก่ผู้ใช้บริการ

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง