ความรับผิดชอบต่อสังคม

หนึ่งในพันธกิจของเราคือ ‘สร้างคุณค่าทางธุรกิจพร้อมกับคุณค่าทางสังคม’

เราให้คุณค่าทางสังคมโดยเน้นที่ชุมชน ในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยโครงการมอบรอยยิ้ม

– มอบรอยยิ้มชุมชน และ วัยอิสระทุกปี

– มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ

– Open House สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจเป็นทันตแพทย์

เหตุผลที่เราขยายสาขา เพราะเราอยากให้ทุกที่ มีแต่รอยยิ้ม

ทำฟันฟรี 2557

ทำฟันฟรี 2558

ทำฟันฟรี 2559

ขูดหินปูนฟรี 2558

ขูดหินปูนฟรี สำหรับวัยอิสระ 2559

ทุนทพ.วัฒนา (หมอหนึ่ง)

ทำฟันฟรีสำหรับชุมชน 2558

ทำฟันฟรีสำหรับชุมชน 2559

มอบเงินบริจาคมูลนิธิตะวันฉาย

Open House