ความรับผิดชอบต่อสังคม

หนึ่งในพันธกิจของเราคือ

‘สร้างคุณค่าทางธุรกิจพร้อมกับคุณค่าทางสังคม’

เราให้คุณค่าทางสังคมโดยเน้นที่ชุมชน ในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยโครงการมอบรอยยิ้ม

“เหตุผลที่เราขยายสาขา เพราะเราอยากให้ทุกที่ มีแต่รอยยิ้ม”

กิจกรรมของเรา

มอบเงินบริจาคมูลนิธิตะวันฉาย

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรี 2557

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรี 2558

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรี 2559

กิจกรรมของเรา

ขูดหินปูนฟรี 2558

กิจกรรมของเรา

ขูดหินปูนฟรีสำหรับวัยอิสระ 2559