ความรับผิดชอบต่อสังคม

หนึ่งในพันธกิจของเราคือ

‘สร้างคุณค่าทางธุรกิจพร้อมกับคุณค่าทางสังคม’

เราให้คุณค่าทางสังคมโดยเน้นที่ชุมชน ในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยโครงการมอบรอยยิ้ม

“เหตุผลที่เราขยายสาขา เพราะเราอยากให้ทุกที่ มีแต่รอยยิ้ม”

กิจกรรมของเรา

มอบเงินบริจาคมูลนิธิตะวันฉาย

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรี 2557

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรี 2558

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรี 2559

กิจกรรมของเรา

ขูดหินปูนฟรี 2558

กิจกรรมของเรา

ขูดหินปูนฟรีสำหรับวัยอิสระ 2559

กิจกรรมของเรา

ทุนทพ.วัฒนา (หมอหนึ่ง)

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรีสำหรับชุมชน 2558

กิจกรรมของเรา

ทำฟันฟรีสำหรับชุมชน 2559

กิจกรรมของเรา

Open House

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง