ทันตแพทย์ทั้งหมด

ทันตแพทย์ทั้งหมด

‎ทันตแพทย์ทั้งหมด
Dental Team (Filter)

ทพญ.หทัยกาญจน์ อภิญญาอุปถัมภ์

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ทพ.ณฐพล บำรุงกิตติกุล

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทพญ.ดารณี วณิชตันติพงษ์

ทันตแพทย์ป้องกัน, ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ. กมลพรรณ เจริญเดช

ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ทพญ.ทิตติมา เลิศอเนกสิน

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ.อภิมาศ บำรุงพืช

ทันตแพทย์โรคเหงือกปริทันต์

ทพญ.ศิริกาญจน์ ทองมีอาคม

ทันตแพทย์รากเทียม, ทันตแพทย์เพื่อความงาม

ผศ.ทพ.ดร. เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร

ทันตแพทย์รากเทียม, ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน, ทันตแพทย์บดเคี้ยว

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง