ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ LDC ทั้งหมด

ทันตแพทย์ (Dentist)
ทันตแพทย์จัดฟัน (Orthodontics)
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : ใส่ฟัน
ทันตกรรมทางด้านทันตกรรมทั่วไป (GP)
ทันตกรรมทางด้านทันตกรรมทั่วไปพิเศษ (Super GP)
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : บดเคี้ยว
ทันตกรรมทางด้านเด็ก (Pedodontists)
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : บูรณะความงาม
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : รักษารากฟัน
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : รากเทียม
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ช่องปาก