ทพญ. พราวนภา นาทองคำ

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน
ปี  2559 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี  2565 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูซีรี่ย์ , ปลูกต้นไม้ , วิ่ง

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole