ทพญ. ศันสนีย์ วัฒนรุจิรานนท์

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ปี  2549 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2), มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2552 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์)ทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านหนังสือ , ท่องเที่ยว , ดูซีรีส์

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole