ทพญ. สุจิรา พิชัยยุทธ์

ทันตแพทย์ศัลยกรรม
ปี  2559 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี  2563 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล, มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole