ทพ. ภูริชัย เบญจชินชัยกุล

ทันตแพทย์ศัลยกรรม
ปี  2561 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
ปี  2564 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโดเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่องเที่ยว , ออกกำลังกาย

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole