ทพ. นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์

ทันตแพทย์รากเทียม

ปี  2555 : ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2560 : ทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, หมาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่นกีฬา

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole