โปรโมชั่นถอนฟัน

🦷 ถอนฟันที่ LDC ฟรี! X-ray 🩻


*เงื่อนไข
☑️ ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65
☑️ เฉพาะสาขาบางใหญ่ เชียงราย และลำปาง เท่านั้น

Other news

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 4

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 3

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 2

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 1

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 4

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 3

News & Activities

Contact us for treatment information or directions

Optimized by Optimole