บริการของเรา

2
ด้วยเครื่อง X-RAY ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะใช้ประกอบการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาที่แม่นยำ ทั้งดูพัฒนาการของกระดูกแระฟัน ตรวจดูฟันคุด ใช้ประกอบการวางแผนการจัดฟันและใช้ประกอบพิจรณาฝังรากเทียมอีกด้วย
3
บริการเชิงป้องกัน และการรักษาในระยะเริ่มแรก
4
บริการเชิงป้องกัน และรักษาในระยเริ่มแรกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
5
ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก มีจิตวิทยาที่เหมาะสมต่อเด็กแต่ละราย
6
สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในการสบฟัน ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
7
ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านการซ่อมแซมตัวฟันและการตกแต่งฟันเพื่อความสวยงาม
8
ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านการใส่ฟันทดแทน อาทิเช่น การใส่ฟันปลอม ชนิดถอดได้ – ชนิดติดแน่นและการดูแลรักษาฟันปลอมอย่างถูกวิธี
9
ทางเลือกใหม่สำหรับการใส่ฟันทดแทน สะดวก โดยไม่ต้องถอด และไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันซี่อื่น โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
11
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านโรคข้อต่อขากรรไกรกลบ้ามเนื้อบดเคี้ยว และอาการปวดที่ไม่ทราบสาเหตุ อาการนอนกัดฟัน
11
ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านการรักษาโรคเหงือกอักเสบ ปริทันต์อักเสบ และงานศัลย์ปริทันต์ อาทิเช่น การตัด/ตกแต่งเหงือก การปลูกเหงือก
1
รักษารากฟัน Endodontics สำหรับผู้ที่มีอาการปวด บวม อักเสบ จากการติดเชื้อในครองรากฟันการรักษารากฟันเป็นการเก็บรักษาฟันไว้ให้คงอยู่ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
7
ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดในช่องปาก อาทิเช่น การผ่าฟันคุด