บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

(Pedodontics)

เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปาก และฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุประมาณ 12 ปี

ทันตแพทย์ของเรา

ทพ. วิภาส ตั้งจรรยาธรรม

ทันตแพทย์รากเทียม

ทพญ. โศภิษฐ์ วัชรพงศ์ คราเธอร์ส

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ทพ. นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์

ทันตแพทย์รากเทียม

ทพญ. ณัฐพร สิริเสรีภาพ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ. สิริกุล เกรียงไกรวงศ์

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน

ทพญ. ดารณี วณิชตันติพงษ์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ สำหรับเด็ก

ทพญ. กมลพรรณ เจริญเดช (หมอยุ้ย)
ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ศัลยกรรม
ทพญ.อัญชนา อารีธรรมศิริกุล (หมอโบว์)
ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล ระดับโรงพยาบาล

ที่ LDC Dental เรามุ่งมั่นและใส่ใจ ในการให้บริการ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ โลเคชั่นที่สะดวกสบายและครอบคลุม เครื่องมือที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการรักษาใหม่ล่าสุด “คุณจึงมั่นใจได้ว่า…คุณจะได้รับการรักษาและบริการ จาก LDC Dental บนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา”

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง