บริการถ่ายภาพรังสี X-RAY

ถ่ายภาพรังสี X-RAY

(X-ray)

คือ เครื่องมือทางทันตกรรมที่สำคัญมากโดยต้องปฏิบัติก่อนทำการ จัดฟันเสมอ เพราะการ X-ray ฟันจะช่วยใช้ในการช่วย วินิจฉัยโรคและลักษณะ ของฟันของผู้ป่วยได้ เนื่องจากฟันของ คนเรานั้น มีหลายมุม ที่ไม่สามารถมองเห็น ได้สะดวกด้วยตาเปล่า การ x-ray ฟันจึงถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่องนี้ เมื่อ x-ray ฟันออกมา ทันตแพทย์จะมองเห็นลักษณะของฟัน และลักษณะ รากฟัน รวมไปถึงลักษณะกระดูก รอบฟันได้และการที่สามารถมองเห็นรูปแบบฟัน และ รากฟันทั้งหมดจะช่วยให้ทันตแพทย์ วินิจฉัยโรค และ วางแผนการจัดฟัน ได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ภาพเอกซเรย์เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มีส่วนช่วยทันตแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษา ภาพเอกซเรย์ฟันจึงมักใช้ประกอบการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ เช่น – การเอกซเรย์ฟันเพื่อถอนฟันหรือผ่าฟันคุด – การเอกซเรย์เพื่อตรวจดูรอยผุของฟันด้านประชิด – การเอกซเรย์ฟันเพื่อการรักษารากฟัน – การเอกเรย์ฟันเพื่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ – การเอกซเรย์ฟันเพื่อการจัดฟัน
รู้จัก รูปแบบการเอกซเรย์ฟัน ให้มากขึ้น

ในระหว่างที่ทำการเอกซเรย์ในช่องปาก ผู้ป่วยต้องถอดโลหะบริเวณใบหน้าและภายใน ช่องปากเช่น แว่นตา เครื่องมือถอดได้ในช่องปาก อาทิฟันเทียมถอดได้ เครื่องมือจัดฟัน ชนิดถอดได้ เครื่องมือคงสภาพฟันเป็นต้น หากเป็นการเอกซเรย์นอกช่องปาก ผู้ป่วยต้อง ถอดสร้อยคอ ต่างหู กิ๊บติดผมออก เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาบดบังลักษณะของกระดูกและฟัน ขณะทำการเอกซเรย์ผู้ป่วยต้องอยู่นิ่งที่สุดจนกว่าเสียงสัณญาณของเครื่องเอกซเรย์จะหยุด

รังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันคือรังสีเอกซ์ (X-ray) ซึ่งเป็นรังสีชนิดเดียวกับการเอกซเรย์ ทางการแพทย์ ส่วนปริมาณรังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันนั้นค่อนข้างน้อยมากโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่ใช้เอกซเรย์เพื่อวินิจฉัยในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามควร เอกซเรย์ฟันเท่าที่จำเป็นตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัยว่าสมควรและเมื่อผู้ป่วยมารับการ เอกซเรย์ฟัน เจ้าหน้าที่จะต้องสวมเสื้อและปลอกคอกันรังสีให้กับผู้ป่วยทุกครั้งอย่างไรก็ดี ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพช่องปากอย่างง่ายด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งให้ สะอาดร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน และควรมารับการตรวจฟันเป็นประจำ ทุก 6 เดือน – 1 ปี

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล ระดับโรงพยาบาล

ที่ LDC Dental เรามุ่งมั่นและใส่ใจ ในการให้บริการ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ โลเคชั่นที่สะดวกสบายและครอบคลุม เครื่องมือที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการรักษาใหม่ล่าสุด “คุณจึงมั่นใจได้ว่า…คุณจะได้รับการรักษาและบริการ จาก LDC Dental บนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา”

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Form -- TH