ทพญ.จิดาภา สุวรรณบุตร (หมอเจด้า)

ทพญ.จิดาภา สุวรรณบุตร (หมอเจด้า)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
ทพญ.จิดาภา สุวรรณบุตร (หมอเจด้า) Dr. Jeedapar  Suwanbutr ประวัติการศึกษา :  ปี  2527  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2530  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) ลงตรวจ : สาขาราชพฤกษ์ : ส. 2,4 , แจ้งวัฒนะ ศ. : 2,4, ศรีนครินทร์ อา. 1,3 งานอดิเรก : ปลูกต้นไม้
ประสบการณ์
ปี 2527 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2530 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.