ทพญ.ชญณิพัฑฒ์  เจริญวงศ์สวัสดิ์ (โบ)

ทพญ.ชญณิพัฑฒ์  เจริญวงศ์สวัสดิ์ (โบ)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ
ทพญ.ชญณิพัฑฒ์  เจริญวงศ์สวัสดิ์ Dr.Chonniphat  Charoenwongsarviad ประวัติการศึกษา :  ปี  2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี   2563 วุฒิบัติ สาขาทันตกรรมทั่วไป ,มหาวิทนาลัยมหิดล เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ ลงตรวจ : สาขาเชียงราย  วันเสาร์ วันอาทิตย์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2563 วุฒิบัติ สาขาทันตกรรมทั่วไป ,มหาวิทนาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.