ทพญ.ณัฐรัตน์ พัฒนเสถียรกุล ( หมออี๊ด )

ทพญ.ณัฐรัตน์ พัฒนเสถียรกุล ( หมออี๊ด )
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์
Dr.Nattharat Phatthanasathiankul ประวัติการศึกษา : ปี 2552 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ปริทันตวิทยา) ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก (ปริทันต์) ลงตรวจ : สาขาศาลายา : เสาร์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ , ออกกำลังกาย
ประสบการณ์
ปี 2552 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ปริทันตวิทยา) ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.