ทพญ.ดนุธิดา  สาเขตร์ (หมอต๋าว) 

 ทพญ.ดนุธิดา  สาเขตร์ (หมอต๋าว) 
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 ทพญ.ดนุธิดา  สาเขตร์ (หมอต๋าว)  Dr. Danuthida  Saket ประวัติการศึกษา :  ปี  2558  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี  2565  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ลงตรวจ : สาขาสะพานใหม่,วันเสาร์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.