ทพญ.ดลยวรรณ  ติดประมาณ (หมอไอซ์)

ทพญ.ดลยวรรณ  ติดประมาณ (หมอไอซ์)
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.ดลยวรรณ  ติดประมาณ (หมอไอซ์) Dr.Donlayawan  Tidpraman ประวัติการศึกษา :  ปี  2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี  2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565 หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล , โรงพยาบาลตำรวจ เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปาก ลงตรวจ : สาขานครราชสีมา วันเสาร์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2565 หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล , โรงพยาบาลตำรวจ
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.