ทพญ. ทัศนีย์ บุษราคัมรุหะ (หมอทัศน์)

ทพญ. ทัศนีย์ บุษราคัมรุหะ (หมอทัศน์)
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์ ประวัติการศึกษา ปี 2532 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. งานอดิเรก : อ่านหนังสือ ลงตรวจ : รามคำแหง 135 : พ,อ
ประสบการณ์
ปี 2532 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.