ทพญ.ธนปตี เพชรช่วย (หมอมนต์)

ทพญ.ธนปตี เพชรช่วย (หมอมนต์)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมรักษารากฟัน
ทพญ.ธนปตี เพชรช่วย (หมอมนต์) Dr. Tanapatee  Petchuay ประวัติการศึกษา :  ปี  2559   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตแพทย์ประจำบ้าน,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมรักษารากฟัน ลงตรวจ : สาขานครศรีธรรมราช ศ.เย็น / อา.ที่ 1,3 งานอดิเรก : ดูหนัง
ประสบการณ์
ปี 2559 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2565 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตแพทย์ประจำบ้าน,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.