ทพญ.นววรรณ  โสภณ (หมอกิ๊บ)

ทพญ.นววรรณ  โสภณ (หมอกิ๊บ)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก
ทพญ.นววรรณ  โสภณ (หมอกิ๊บ) Dr.Navawan  Sophon ประวัติการศึกษา :  ปี  2555  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี  2559  วุฒิบัตรปริทันตวิทยา ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก ลงตรวจ : สาขาอ่อนนุช  อาทิตย์ งานอดิเรก :อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ปี 2559 วุฒิบัตรปริทันตวิทยา ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.