ทพญ.นิสภาสินี ศรีสรรพวัต (หมอแอม)

ทพญ.นิสภาสินี ศรีสรรพวัต (หมอแอม)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.นิสภาสินี  ศรีสรรพวัต (หมอแอม) Dr.Nissapasinee  Sreesupparwat ประวัติการศึกษา :  ปี  2554  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ,  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยมหิดล   เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์ ลงตรวจ : สาขาราชพฤกษ์/วันศุกร์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2559 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.