ทพญ.ปณิดา สถิรเศรษฐทวี (หมอปุ๋ย )

ทพญ.ปณิดา สถิรเศรษฐทวี (หมอปุ๋ย )
เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์-ทดแทน, ใส่ฟัน /รากเทียม
ทพญ.ปณิดา สถิรเศรษฐทวี  (หมอปุ๋ย ) Dr. Panida  Wibulyasekha ประวัติการศึกษา :  ปี  2543  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี  2546  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาตรการแพทยคลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง  ทันตกรรมประดิษฐ์-ทดแทน, ใส่ฟัน /รากเทียม ลงตรวจ : สาขาลาดพร้าว  เสรีไทย ลงตรวจ สาขาเสรีไทย วันจันทร์และ เสาร์ งานอดิเรก : ทำอาหาร
ประสบการณ์
ปี 2543 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ

ปี 2546 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาตรการแพทยคลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.