ทพญ.ประถมา  ธีรเนตร (หมอลูกโป่ง)

ทพญ.ประถมา  ธีรเนตร (หมอลูกโป่ง)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก 
ทพญ.ประถมา  ธีรเนตร (หมอลูกโป่ง) Dr.Prathama  Teeranate ประวัติการศึกษา :  ปี  2542 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี  2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก ลงตรวจ : สาขาอุบลราชธานี , วันอาทิตย์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี  2542 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี  2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.