ทพญ.ปวีณา  วงศ์นภากาญจน์ (หมอวี)

ทพญ.ปวีณา  วงศ์นภากาญจน์ (หมอวี)
เฉพาะทาง : โรคเหงือกปริทันต์
ทพญ.ปวีณา  วงศ์นภากาญจน์ (หมอวี) Dr.Paveena  Vongnapagan ประวัติการศึกษา :  ปี  2559 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริทันตวิทยา เฉพาะทาง : โรคเหงือกปริทันต์ ลงตรวจ : สาขาลาดพร้าว , วันเสาร์  งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2559 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริทันตวิทยา
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.