ทพญ.พัทธ์ธีรา  อภัยโส (หมอกิ๊ฟ)

ทพญ.พัทธ์ธีรา  อภัยโส (หมอกิ๊ฟ)
เฉพาะทาง : โรคเหงือก
ทพญ.พัทธ์ธีรา  อภัยโส (หมอกิ๊ฟ) Dr. Pattheera  Apaiso ประวัติการศึกษา :  ปี  2559  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ีปี 2564 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เฉพาะทาง ปริทันตวิทยา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก ลงตรวจ : สาขานครพนม,วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2559 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ีปี 2564 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เฉพาะทาง ปริทันตวิทยา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.