ทพญ.พิริยา  หลีรัตนะ (หมอพิม)

ทพญ.พิริยา  หลีรัตนะ (หมอพิม)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.พิริยา  หลีรัตนะ (หมอพิม)      Dr. Piriya  Leeratana ประวัติการศึกษา :  ปี  2556  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี  2561  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมเด็ก, มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ลงตรวจ : สาขารามคำแหง งานอดิเรก : อ่านหนังสือ, ทำขนมและ ท่องเที่ยว
ประสบการณ์
ปี  2556  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2561​ เป็นประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมเด็ก,มหาวิทยาลัยขอนแก่น​
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.