ทพญ.พีรภรณ์ วนาภิรมย์ (อ.หมอแพรว)

ทพญ.พีรภรณ์ วนาภิรมย์ (อ.หมอแพรว)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมศัลยกรรม / ทันตกรรมรากเทียม
ทพญ.พีรภรณ์  วนาภิรมย์ (อ.หมอแพรว) Dr. Peeraphorn  Wanapirom ประวัติการศึกษา :   ปี  2556  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปี 2559 Master of Science (M.Sc.)in Implantology and Dental Surgery, Internation Medical Callege ( IMC ) ปี  2560  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมรากเทียม), มหาวิทยาลัยมหิดล 2017 The Degree of Master of Science(Implant Dentistry), Mahidol University เฉพาะทาง : ทันตกรรมศัลยกรรม / ทันตกรรมรากเทียม ลงตรวจ : สาขาศรีนครินทร์, วันพุธ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ ,ท่องเที่ยว
ประสบการณ์
ปี 2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์
ปี 2559 Master of Science (M.Sc.)in Implantology and Dental Surgery, Internation Medical Callege ( IMC )
ปี 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมรากเทียม), มหาวิทยาลัยมหิดล 2017 The Degree of Master of Science(Implant Dentistry), Mahidol University
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.