ทพญ.มนัสนันท์ ชูสิริ (หมอมีน)

ทพญ.มนัสนันท์ ชูสิริ (หมอมีน)
เฉพาะทาง : โรคเหงือก
ทพญ.มนัสนันท์ ชูสิริ (หมอมีน) Dr.Manutsanun Choosiri ประวัติการศึกษา : ปี 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปี  2561  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก ลงตรวจ : เสรีไทย อาทิตย์ งานอดิเรก : ฟังเพลง
ประสบการณ์
ปี 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
ปี  2561  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เฉพาะทาง : ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.