ทพญ.วรินธร  วิเชียรรัตน์ (หมอเกน)

ทพญ.วรินธร  วิเชียรรัตน์ (หมอเกน)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมปริทันต์
ทพญ.วรินธร  วิเชียรรัตน์ (หมอเกน) Dr.Warintorn  Wichienrat ประวัติการศึกษา :  ปี  2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี  2563 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมปริทันต์ ลงตรวจ : สาขานครศรีธรรมราช งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2563 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.