ทพญ.สิริกุล เกรียงไกรวงศ์ (หมอบัว )

ทพญ.สิริกุล เกรียงไกรวงศ์ (หมอบัว )
เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี 2560 ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน ลงตรวจ : สาขาศรีนครินทร์ อังคาร งานอดิเรก : โยคะ
ประสบการณ์
ปี 2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ

ปี 2560 ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.