ทพญ. สุจิรา  พิชัยยุทธ์ (หมอติ๊ก)

ทพญ. สุจิรา  พิชัยยุทธ์ (หมอติ๊ก)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมศัลยกรรม
ทพญ. สุจิรา  พิชัยยุทธ์ (หมอติ๊ก) Dr. Sujira  Pichaiyut ประวัติการศึกษา :  ปี  2559  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี  2563  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล, มหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะทาง : ทันตกรรมศัลยกรรม ลงตรวจ : สาขานครศรีธรรมราช , วันพฤ.และ ส. งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2559 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล, มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.