ทพญ.สุทธิดา  อำไพพิพัฒน์กุล (หมอดา)

ทพญ.สุทธิดา  อำไพพิพัฒน์กุล (หมอดา)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน
ทพญ.สุทธิดา  อำไพพิพัฒน์กุล (หมอดา) Dr. Sutida  Ampaipipatgul ประวัติการศึกษา :  ปี  2555  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2558 Certificate of Completion, Mini Dental Implants support “Overdenture” ปี  2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์กสรแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559 Implant Dentistry , Chulaiongkorn University ปี 2561 Certificate of Completion, Osstem AIC Advance Implant Training Course ปี 2562 Certificate of Attendance Presented by Align Technology   invisalign go ปี […]
ประสบการณ์
ปี 2555 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2558 Certificate of Completion, Mini Dental Implants support "Overdenture"
ปี 2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์กสรแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2559 Implant Dentistry , Chulaiongkorn University
ปี 2561 Certificate of Completion, Osstem AIC Advance Implant Training Course
ปี 2562 Certificate of Attendance Presented by Align Technology invisalign go
ปี 2562 Certificate of Participation, Peerapat Dental Education & Dental Vision Thailand
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.