ทพญ. หทัยชนก  เปรมจิตต์ (หมอปั๊น)

ทพญ. หทัยชนก  เปรมจิตต์ (หมอปั๊น)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน)
ทพญ. หทัยชนก  เปรมจิตต์ (หมอปั๊น) Dr. Hathaichanok  Premchit ประวัติการศึกษา :  ปี  2557  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี  2562  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์กสรแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน) ลงตรวจ : สาขาแจ้งวัฒนะ วันศุกร์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ 
ประสบการณ์
ปี 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์กสรแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.