ทพญ.อภิมาศ  บำรุงพืช (หมอเมย์)

ทพญ.อภิมาศ  บำรุงพืช (หมอเมย์)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก
ทพญ.อภิมาศ  บำรุงพืช (หมอเมย์) Dr.Apimart  Bamrungphuet ประวัติการศึกษา :  ปี  2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี  2565 วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา , ทันตแพทยสภา เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก ลงตรวจ :  สาขาเพชรเกษม , วันเสาร์             งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2565 วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา , ทันตแพทยสภา
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.