ทพญ.โสภิตา ทวีถาวรสวัสดิ์ (หมอแอน)

ทพญ.โสภิตา ทวีถาวรสวัสดิ์ (หมอแอน)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน เเละ รากเทียม
ทพญ.โสภิตา  ทวีถาวรสวัสดิ์ (หมอแอน) Dr.Sopita  Taweethawornsawat ประวัติการศึกษา :  ปี  2544  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน เเละ รากเทียม ปี 2550 : การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงตรวจ : สาขาแจ้งวัฒนะ วันพุธ  งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2544 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2550 : การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.