ทพญ.ไอริน  พึ่งหรรษพร (หมอดิว)

ทพญ.ไอริน  พึ่งหรรษพร (หมอดิว)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน
Dr. Irin  Phunghunsaporn ประวัติการศึกษา :  ปี  2558  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2561  Continuing Education One Year Course In Implant Dentistry, Chulalongkorn University ปี  2552   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน   ลงตรวจ : สาขารามอินทรากม.10 , วันอาทิตย์ งานอดิเรก : เล่นไวโอลิน
ประสบการณ์
ปี  2558  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี  2561  Continuing Education One Year Course In Implant Dentistry, Chulalongkorn University
ปี  2552   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.