ทพ. กำแหง พัฒนอริยางกูล (หมอต้น (แหง๋))

ทพ. กำแหง พัฒนอริยางกูล (หมอต้น (แหง๋))
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์ ประวัติการศึกษา ปี 2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2543 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานอดิเรก : ออกกำลังกาย, อ่านหนังสือ ลงตรวจ : แจ้งวัฒนะ 11 : อา , พระราม 5 : ส
ประสบการณ์
ปี 2538 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2543 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.