ทพ.กิติชัย  จนะพันธ์ (หมอเฟรม )

ทพ.กิติชัย  จนะพันธ์ (หมอเฟรม )
เฉพาะทาง : โรคเหงือก
ทพ.กิติชัย  จนะพันธ์ (หมอเฟรม ) Dr.Kitichai  Janaphan ประวัติการศึกษา :  ปี  2560 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2                มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปี   2565  ทันตกรรมโรคเหงือก, Queen Mary University of Lodon เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก ลงตรวจ : สาขารังสิต วันพุธ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2560 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ปี 2565 ทันตกรรมโรคเหงือก, Queen Mary University of Lodon
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.