ทพ.กิติชัย  จนะพันธ์ (หมอเฟรม )

ทพ.กิติชัย จนะพันธ์ (หมอ เฟรม )
เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือกและปริทันต์
ทพ.กิติชัย จนะพันธ์ (หมอ เฟรม ) เฉพาะทาง ทันตกรรมโรคเหงือกและปริทันต์ Periodontis ประวัติการศึกษา : ปี 2560 ทันตแพทยบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปี 2565 ทันตกรรมโรคเหงือก Queen Mary University of Lodon ปี 2565 : Membership in Periodontics(The Royal College of Surgeons of Edinburgh) Diploma in implant Dentistry (The Royal College of Surgeons of Edinburgh) ทันตกรรมโรคเหงือกและปริทันต์ ลงตรวจ : สาขารังสิต วันพุธ
ประสบการณ์
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 ทันตแพทยบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ปี 2565 ทันตกรรมโรคเหงือก Queen Mary University of Lodon
ปี 2565 : Membership in Periodontics(The Royal College of Surgeons of Edinburgh) Diploma in implant Dentistry (The Royal College of Surgeons of Edinburgh)
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.