ทพ.ดร. ธนาศักดิ์ รักษ์มณี (หมอสาม)

ทพ.ดร. ธนาศักดิ์ รักษ์มณี (หมอสาม)
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์ / ทันตกรรมบูรณะ หัตถการ
ทันตแพทย์เฉพาะทาง : โรคเหงือก ปริทันต์ ประวัติการศึกษา ปี 2544 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, ม.ขอนแก่น ปี 2552 Doctor of Philosophy in Clinical Dentistry(Periodontics), University college London ปี 2561 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2562 วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา งานอดิเรก : อ่านหนังสือ ลงตรวจ : รังสิต : อ
ประสบการณ์
ปี 2544 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, ม.ขอนแก่น
ปี 2552 Doctor of Philosophy in Clinical Dentistry(Periodontics), University college London
ปี 2561 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2562 วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.