ทพ.นิรันดร์  ภูริศรีพงศ์ (หมอฮัง )

ทพ.นิรันดร์  ภูริศรีพงศ์ (หมอฮัง )
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปาก, รากเทียม
ทพ.นิรันดร์  ภูริศรีพงศ์ (หมอฮัง )      Dr. Nirun  Phoorisriphong   ประวัติการศึกษา :  ปี  2555  ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี  2560 ทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปาก, รากเทียม ลงตรวจ : สาขานครพนม งานอดิเรก : เล่นกีฬา
ประสบการณ์
ปี  2555  ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2560 ทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ

ปี  2555  ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2560 ทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.