ทพ.ปวริศ  ชนะชล (หมอปอนด์)

ทพ.ปวริศ  ชนะชล (หมอปอนด์)
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล
ทพ.ปวริศ  ชนะชล (หมอปอนด์) Dr. Pawaris  Chanachol ประวัติการศึกษา :  ปี  2559   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2562  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากแลแม็กซิลโลเฟเชี่ยล,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2565 หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยว, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล ลงตรวจ : สาขาบางใหญ่ วัน พ.เย็น งานอดิเรก : ออกกำลังกาย, อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2559 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากแลแม็กซิลโลเฟเชี่ยล,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2565 หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยว, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.