ทพ.ปัทธพงษ์  โดมประภากร (หมอปัท)

ทพ.ปัทธพงษ์  โดมประภากร (หมอปัท)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก
ทพ.ปัทธพงษ์  โดมประภากร (หมอปัท) Dr.Patthapong  Domprapagon ประวัติการศึกษา :  ปี  2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี   2564 ประกาศนียบัตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาปริทันตวิทยา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก ลงตรวจ : สาขารามคำแหง , วันอาทิตย์ งานอดิเรก : อ่านหนังสือ
ประสบการณ์
ปี 2558 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2564 ประกาศนียบัตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาปริทันตวิทยา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.