ทพ.ยุวัฒน์  มณีโชติ  (หมอบอลล์) 

 ทพ.ยุวัฒน์  มณีโชติ  (หมอบอลล์) 
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
 ทพ.ยุวัฒน์  มณีโชติ  (หมอบอลล์)  Dr. Yuwat  Maneechot ประวัติการศึกษา :  ปี  2554  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557  Continuing Education Course in Implant Dentistry, Chulalongkorn University ปี  2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) ลงตรวจ : สาขานครศรีธรรมราช , วันจันทร์ งานอดิเรก :  ดูหนัง, ฟังเพลง
ประสบการณ์
ปี 2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2557 Continuing Education Course in Implant Dentistry, Chulalongkorn University
ปี 2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.