ทพ.วิน  หิริโอตัปปะ (หมอวิน)

ทพ.วิน  หิริโอตัปปะ (หมอวิน)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน/ ทันตกรรมหัตถการ เพื่อความงาม
ทพ.วิน  หิริโอตัปปะ (หมอวิน) Dr. Win  Hiriotappa ประวัติการศึกษา :  ปี  2551  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2554  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก,สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2559 The Degree of Master of Science (Operative Dentistry),University College London เฉพาะทาง : ทันตกรรมใส่ฟัน/ ทันตกรรมหัตถการ เพื่อความงาม ลงตรวจ :  สาขานวมินทร์  งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,ท่องเที่ยว
ประสบการณ์
ปี 2551 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก,สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2559 The Degree of Master of Science (Operative Dentistry),University College London
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.