ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล ( อ.หมอฮง) 

ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล ( อ.หมอฮง) 
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน)/ รากเทียม
ทพ. สุภโชค  อมรศิริกุล ( อ.หมอฮง)  Dr. Suppachock  Amonsirikul ประวัติการศึกษา :  ปี  2554  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี  2560  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2560  CONTINUING EDUCATION ONE YEAR COURSE IN IMPLANT DENTISTRY, Chulaiongkorn University เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน)/ รากเทียม ลงตรวจ : สาขารามเพชรเกษม / ศาลายา , วันเสาร์ On Call งานอดิเรก : อ่านหนังสือนิยายต่างประเทศ
ประสบการณ์
ปี 2554 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2560 CONTINUING EDUCATION ONE YEAR COURSE IN IMPLANT DENTISTRY, Chulaiongkorn University
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.