ทพ.ไชยพร  เทพชาตรี  (หมออาท)

ทพ.ไชยพร  เทพชาตรี  (หมออาท)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก
ทพ.ไชยพร  เทพชาตรี  (หมออาท )      Dr.Chaiyaporn  Thepchatri   ประวัติการศึกษา :  ปี  2544  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  2552  วุฒิบัตรเฉพาะทางปริทันตวิทยา,ทันตแพทยสภาเฉพาะทาง : ทันตกรรมโรคเหงือก งานอดิเรก : Fitness
ประสบการณ์
ปี  2544  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

ปี  2552  วุฒิบัตรเฉพาะทางปริทันตวิทยา,ทันตแพทยสภา

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.