ทพ.ไพฑูรย์  โรจนรัตน์ ( อ.หมอต้น )  

ทพ.ไพฑูรย์  โรจนรัตน์ ( อ.หมอต้น )  
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์-ทดแทน /ใส่ฟัน 
ทพ.ไพฑูรย์  โรจนรัตน์ ( อ.หมอต้น )  Dr.Paitoon   Rojanarat ประวัติการศึกษา :   ปี 2553 ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2558 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2559 วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ,ทันตแพทย์สภา เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์-ทดแทน /ใส่ฟัน  ลงตรวจ : สาขางามวงศ์วาน, รามอินทรากม.10, รามอินทรากม.4, แจ้งวัฒนะ, พระราม5, ราชพฤกษ์ / On call งานอดิเรก : อ่านหนังสือ, ท่องเที่ยว
ประสบการณ์
ปี 2553 ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2558 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2559 วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ,ทันตแพทย์สภา
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.