อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์  ธีรโสภณ (หมอพัฒน์)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ (หมอพัฒน์)
เฉพาะทาง : ทันตกรรมจัดฟัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ (หมอพัฒน์) Asst.Prof.Dr.Pornpat Theerasopon ประวัติการศึกษา : ปี พ.ศ. 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพช่องปาก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฉพาะทาง: ทันตกรรมจัดฟัน ลงตรวจ: สาขาเชียงราย, วันเสาร์ งานอดิเรก : –
ประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพช่องปาก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2563 ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา
LDC Dental คือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจรักษาและแนะนำการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี บนมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
  • ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
  • 02-789-3050
  • info@ldcdental.com
  • https://www.ldcdental.com
Contact us
LDC dental is a complete specialized dental center with the most branches in the country operated by specialized dental professionals providing treatment and advice for proper oral cavity care under one standard in each branch near your home.