Smile Warranty

ฟันปลอมถอดได้

ครอบฟัน / สะพานฟัน

ขูดหินปูน

ฟันปลอมถอดได้

ครอบฟัน / สะพานฟัน

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามนโยบายของบริษัทกำหนด

งานทันตกรรมใดๆ ภายใต้การรับประกันงาน จะต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ โดยทีมทันตแพทย์ LDC เท่านั้น

Optimized by Optimole

ขูดหินปูน

อุดฟัน

Veneer

ฟันปลอมถอดได้

<